Børne- og ungdomskor | Folkekirken Vesterbro
Hjem

Vi re-designer vores hjemmeside!

Vores design er ved at blive opdateret for at forbedre oplevelsen på vores hjemmeside. Hjemmesiden vil være klar igen:

Hvis du har brug for at kontakte os kan du gøre det her:

Korskole for børn og unge på Vesterbro

 

Enghave Kirke lyder næsten altid af sang og børnestemmer. Her øver og optræder kor til musikgudstjenester, børnearrangementer, koncerter og andre spændende aktiviteter året rundt.

I korskolen er der mulighed for at synge for alle i alderen 4-25 år fordelt i frøspire-, spire-, børne-, junior-, ungdoms- og kammerkor.


Undervisning

At synge i kor er et sjovt og forpligtende fællesskab, som styrker selvværdet hos den enkelte og giver børn og unge mulighed for at knytte venskaber uden for den daglige kreds, de færdes i.

Korene bliver undervist på et højt fagligt niveau. Ud over at blive dygtige sangere opøver de kompetencer inden for det teoretiske og hørelærefaglige og gennemgår en grundlæggende klassisk musikopdragelse, indføring og forståelse. I arbejdet med korene lægger vi vægt på en positiv, anerkendende og respektfuld tone.

Alle kan lære at synge, og der er derfor heller ingen optagelsesprøve til korene. For at blive optaget i Kammerkoret forventes det dog, at de unge har korerfaring fra tidligere.


Det koster ikke noget at synge i korskolen

Det er gratis at synge med i vores kor. Til gengæld forventer vi mødedisciplin og engagement, og at sangerne prioriterer de ugentlige prøver og medvirker ved koncerter, musikgudstjenester og andre arrangementer.


Har du lyst til at være med?

Vi optager løbende nye sangere. Kontakt vesterbrokor@vesterbrosogn.dk, eller ring til korleder Anne Louise Munch. Vi øver i Enghave Kirke, Sønder Boulevard 120 på Vesterbro.

Du kan finde os på Facebook


Frøspirekoret (4-6 år, sammen med en voksen)

I Frøspirekoret leger vi med stemmen og bliver fortrolige med dens mange muligheder. Vi synger sange og salmer og bruger stemmen og kroppen i sanglege, remser og danse. I Frøspirekoret synger og leger vi sammen med mor, far eller en anden voksen. Frøspirekoret ledes af Anne-Mette Riis og Anne Louise Munch, der spiller klaver.

Frøspirekoret øver onsdage kl. 15.30-16.10 - læs mere om Frøspirekoret.


Spirekoret (0.-2. klasse) og Børnekoret (3.-4. klasse)

Det er altid glæden ved at synge, der er i fokus. Vi bruger fantasien og synger med hele kroppen. I Spirekoret og Børnekoret lærer børnene deres egne stemmer at kende. Her øver de sig i at synge sammen som et kor, og indimellem bliver der også tid til at snuse lidt til noder. Korene synger både rytmisk og klassisk musik, børnesange og salmer. Børnene får selvtillid og masser af gode oplevelser med at synge sammen med andre, både til korprøver og når vi synger til musikgudstjenester og koncerter.  Spirekoret og Børnekoret ledes af Anna Sofie Høegh-Andersen og Anne-Mette Riis

Spirekoret øver onsdage kl. 16.30-17.15 - læs mere om Spirekoret.

Børnekoret øver onsdage kl. 15-16 - læs mere om Børnekoret.


Juniorkoret (5.-7. klasse), Ungdomskoret (8.-9. klasse) og Kammerkoret (ca. 16-25 år)

Glæden ved musikken og fællesskabet er også den drivende kraft for de unge. Efterhånden som børnene bliver ældre, kan vi arbejde mere målrettet på et pædagogisk og musikalsk højere niveau. Kompleksiteten i musikken bliver gradvist større, og som del af de ugentlige korprøver modtager sangerne undervisning i hørelære og nodelæsning. I Ungdomskoret tilbydes sangerne desuden undervisning i solosang. Alle tre kor optræder ofte, og én gang om året rejser vi på fælles koncerttur - gerne til udlandet. Juniorkoret og Ungdomskoret ledes i fællesskab af Anna Sofie Høegh-Andersen og Anne Louise Munch. Kammerkoret ledes af Anne Louise Munch.

Juniorkoret øver tirsdage kl. 15.30-17 - læs mere om Juniorkoret.

Ungdomskoret øver tirsdage på skift kl. 16.30-18 og kl. 17-18.30 - læs mere om Ungdomskoret.

Kammerkoret øver mandage kl. 16.30-18.30 - læs mere om Kammerkoret.