Medlemmer | Folkekirken på Vesterbro

Vesterbro Sogn – Folkekirken på Vesterbro er opstået ved en sammenlægning af de otte vesterbrosogne: Absalon, Apostel, Enghave, Gethsemane, Krist, Maria og Sankt Matthæus og Eliaskirken.

Menighedsrådet er sammensat af 21 valgte menighedsrådsmedlemmer, 13 præster og fire medarbejderrepræsentanter.

Menighedsrådet for valgperioden 2016-2020, er:

 

Jens Andersen

Formand og medlem af forretningsudvalget

T: 61 62 32 24
M: jens.andersen@ft.dk

Istedgade 78, 3. th.
1650 København V

 

 

 

Anton Pihl

Næstformand og medlem af forretningsudvalget

T: 51 26 41 29
M: antonkristianpihl@gmail.com

 

 

 

 

Claus Hansen

Medlem af forretningsudvalget

T: 26 47 04 60
M: claus.hansen.50@aberdeen.ac.uk og clha@farma.ku.dk

 

 

 

 

John Kahlke

T: 40 86 28 80
M: jk@kochchristensen.dk

 

 

 

 

Lisbeth Amby

Mette Schmidt

Peter Sindal Lundsberg

Marlene Borst Hansen

Lasse Glavind

Marianne Kusk

Conny Hjelm

Katrine Schøler Holmgaard

Medlem af forretningsudvalget

Bente Marie Braarud

T: 24 63 14 84
M: bentebraarud@gmail.com

 

 

 

 

Philip Christoffersen

Karen Reiter

Claus Lautrup

Stine-Minna Bak Pedersen

 

Susanne Olling

 

 

 

 

 

Arne Hjort Nielsen

Skjalm Hvides Gade 10, 2.th
1728 København V
T: 24 62 54 09
M: arhtnielsen@gmail.com

 

 

 

 

 

Kasper Bruun Andersen

T: 27596988
M: kasper401@hotmail.com

 

 

 

 

Flemming Christophersen

 

 

Marianne Plum

T: 20 28 25 03
M: plum.larsen@adslhome.dk

 

 

 

 

 

Suppleanter:

Anne Merete Nise Harder

Anni Brinkløv Jensen

Jette Taagely

Medlem af forretningsudvalget

Laila Nielsen

Susan Ellen O'Callaghan

Ann Beknes

Trine Viskum Philipsen

Jytte Christensen

Bodil Høg Felter

Frans Luja Madsen

Erling Freddy Hansen

Kirsten Ellen O'Callaghan

Elisabeth Mørk 

 

   

 

Præsterne på Vesterbro:

 

Andreas Rasmussen

Præst i Apostelkirken
Ansvar for mission og kulturarbejde

 

Læs mere

 

 

 

 

Anita Rohwer

Præst i Mariakirken
Ansvar for kirkens sociale arbejde i Vesterbro Sogn

Stedfortrædende KBF

T: 21 64 77 21
M: aro@km.dk

Træffetid: torsdag kl. 11-12. Træffes ikke fredag.

Læs mere

 

 

Birgitte Kragh Engholm

Præst i Sct. Matthæus Kirke
Udvikler med ansvar for 25-45-årige

T: 23 10 42 76
M: bke@km.dk

Træffetid: efter aftale i Sct. Matthæus Kirke

Læs mere

 

Birgitte Kvist Poulsen

Præst i Eliaskirken
Lendende præst

T: 26 18 18 73
M: bkp@km.dk

Træffetid: dagligt undtagen mandag, telefonisk og pr. mail,
og i kirken efter aftale.

Læs mere

 

Jette Steffensen

Præst i Enghave Kirke
Ansvar for 0-5-årige i Vesterbro Sogn

T: 20 58 77 62
M: jest@km.dk

Læs mere

 

 

 

Liane Zimsen Dambo

Gadepræst og præst i Kristkirken

T: 23 42 02 52
M: rild@km.dk

 

 

 

 

Mette Gramstrup

Præst i Kristkirken
Ansvar for teens, 13-19-årige i Vesterbro Sogn

T: 21 60 09 54
M: mha@km.dk

Læs mere

 

Niels Nymann Eriksen

Præst i Apostelkirken
Ansvar for mission og kulturarbejde

T: 23 48 04 81
M: nne@km.dk

Læs mere
 

 

 

Thomas Nedergaard

Præst i uKirke

T: 29 39 09 35
M: thne@km.dk og thomas@ukirke.dk

Træffetid: i Gethsemane Kirke, uKirke, onsdag kl. 10-15 og efter aftale

Læs mere

 

 

 

Viggo Julsgaard Jensen

Præst i Enghave Kirke

T: 20 58 77 25
M: vjj@km.dk

Læs mere

 

 

William Salicath

Præst i Eliaskirken

T: 29 93 95 33

 

 

 

 

 Medarbejderrepræsentanter:

 

Sandra Skov Fallesen

Musikpædagog    
T: 51 33 90 71
ssf@vesterbrosogn.dk 

 

Mette Scheurer

Projektmedarbejder
T: 31 49 06 50
M: ms@vesterbrosogn.dk 

 

Tinka Sonne

Kommunikationsmedarbejder
T: 29 31 03 75
M: tiso@km.dk 

 

Gry Hafstrøm

Kirketjener
T: 20 58 77 27
M: gh@vesterbrosogn.dk