Menighedsråd | Folkekirken Vesterbro
Hjem

Vi re-designer vores hjemmeside!

Vores design er ved at blive opdateret for at forbedre oplevelsen på vores hjemmeside. Hjemmesiden vil være klar igen:

Hvis du har brug for at kontakte os kan du gøre det her:

Menighedsråd

Resultat af kampvalg til menighedsrådet 17. november 2020

Valget er afgjort, og du kan se resultatet her

Menighedsrådet i Folkekirken Vesterbro

Menighedsrådet er Folkekirken Vesterbros øverste organ og har det overordnede ansvar for styring og udvikling af sognets kirkelige og administrative arbejde i Apostelkirken, Eliaskirken, Enghave Kirke, Kristkirken, Mariakirken, Sct. Matthæus Kirke og uKirke.

Menighedsrådet fastlægger målsætninger og rammer for sognets arbejde, godkender udviklingsplan, gudstjenesteplan, budget og regnskab.

Menighedsrådet består af 21 valgte medlemmer, Folkekirken Vesterbros 14 præster og fire medarbejderrepræsentanter.

Menighedsrådets arbejde
Menighedsrådet har valgt en formand og et forretningsudvalg, der er ansvarlig for ledelse af sognets arbejde og samordning af arbejdet i de enkelte kirker.

Der findes desuden en række udvalg – både for de enkelte kirker og på tværs for de forskellige arbejdsgrene.

Læs mere i sognets vedtægt

Læs også sognets handlingsplan, den interne undersøgelse af Vesterbro Sogn og den eksterne undersøgelse af Vesterbro Sogn.

Menighedsrådet mødes ca. syv gange årligt. Møderne er offentlige, og alle er velkomne til at kigge forbi. Du kan finde tid og sted for menighedsrådsmøder i kalenderen.