Folkekirken Vesterbro | Folkekirken Vesterbro

Folkekirken Vesterbro (Vesterbro Sogn) er resultatet af en fusion mellem alle kirker på Vesterbro. Oprindeligt ni kirker i otte sogne, som omfattede hele Vesterbro og Bavnehøjkvarteret, blev oprettet ved kongelig resolution af 29. august 2012 med virkning fra første søndag i advent 2012. Forud for etaberingen af Folkekirken Vesterbro var en forsøgsperiode på fire år, hvor menighedsrådene på Vesterbro samarbejdede i en organisk struktur, Vesterbro Bykirke. 

Folkekirken Vesterbro er et forsøg på at tænke kirke og lokalmiljø på en ny måde; at gøre det med en bevidsthed om, at kirken skal være, hvor folk er. Mennesker i dag kommer ikke i kirke for at blive belært og få svar som i gamle dage, men ønsker at blive taget alvorligt i samtale, medmenneskelig omsorg og åbenhed i livsfortolkning. Folkekirken Vesterbro er et muligt bud på, hvordan kirken kan være og være organiseret, så den bedre kan håndtere aktuelle udfordringer – og selv tør lade sig udfordre af de spørgsmål, som mennesker stiller.