Kommunikationsstrategi | Folkekirken Vesterbro
Hjem

Vi re-designer vores hjemmeside!

Vores design er ved at blive opdateret for at forbedre oplevelsen på vores hjemmeside. Hjemmesiden vil være klar igen:

Hvis du har brug for at kontakte os kan du gøre det her:

Kommunikationsstrategi for
Folkekirken Vesterbro 2021-2023

Vedtaget af menighedsrådet 19. januar 2021Strategien sætter retningen og rammerne for presse- og kommunikationsafdelingens arbejde med at understøtte og realisere menighedsrådets vision både internt og eksternt.


Den aktuelle situation

Vesterbro er en usædvanlig mangfoldig bydel, der har udviklet sig eksplosivt fordi der er sket en omfattende ændring i befolkningssammensætningen. Langt over halvdelen af Vesterbros befolkning er mlm. 25-50 år, og borgerne har generelt længere uddannelser og højere indtægt. Samtidig har de lav medlemsprocent af folkekirken, men en positiv indstilling til spiritualitet/det åndelige – herunder kristendommen. Det ved vi fra interne undersøgelser og statistik. Kommunikationsafdelingen er af menighedsrådet blevet styrket bl.a. for at få udnyttet potentialet mellem lav medlemsprocent og positiv indstilling – altså række ud til dem, Folkekirken Vesterbro ikke når i forvejen.

Menighedsrådets vision er:
Åbne fællesskaber, som i ord og handling møder alle på Vesterbro med kristne fortællinger, som udfordrer, forundrer og forvandler.

Behovet for en kommunikationsstrategi:
For at kommunikationsafdelingen kan bidrage til at realisere den vision, er det nødvendigt med klare rammer og et klart mandat, der sætter en retning for kommunikationsafdelingens prioritering.
Prioriteten er, at nå dem, vi ikke når i forvejen, så der er behov for at fokusere kommunikationen mod dem, der af Folkekirken overordnet bliver defineret som ’de løst tilknyttede’.

Målsætning for kommunikationen:
Vi vil give indsigt i livet i kirkerne og åbne den kristne tro, så kirken bliver relevant for flere på Vesterbro. Vi vil flytte kommunikationen fra passiv arrangements- formidling til aktive fortællinger, der bevæger og skaber identifikation.

Nøgleord for værdierne i vores kommunikation. Den skal være:
Pirrende
Troværdig
Udfordrende


Overordnet målgruppe: ’De løst tilknyttede’

Løst tilknyttede er mennesker, der sjældent er i forbindelse med kirken og som regel kun i forbindelse med en personlig anledning eller højtider. De bliver sjældent mindet om kirken i deres personlige netværk eller de medier, de orienterer sig i, men kan gøres positivt interesserede i kirkens liv og budskab og opleve den relevant i deres hverdag. Løst tilknyttede er en bred målgruppe, som dækker over flere specifikke målgrupper, der har forskellige anledninger eller livssituationer som udgangspunkt for deres berøring med folkekirken. På baggrund af vores indsamlede viden om bydelen har vi indrammet to målgrupper, der definerer kernen af de løst tilknyttede på Vesterbro:

Målgruppe X: De eksistentielt og åndeligt søgende børn + deres voksne
Børn, der går rundt med eksistentielle tanker, følelser, stemninger og erfaringer, og deres voksne. Børnenes voksne og de voksnes relation til kirken er sekundært til børnenes åndelige søgen.

Målgruppe Y: De fællesskabsorienterede individualister
De er defineret ved at være kulturelt frigjorte, urbane, uformelle og åndeligt nysgerrige. De har psykologiske, åndelige og livsstilsmæssige fællesskaber på tværs af alder, køn, seksualitet, indtægt, uddannelsesniveau, etc. Deres fælles værdier er fremadskuende og idealistiske. De er debatsøgende – aktivt såvel som passivt. Flere af dem vil gerne tydeliggøre sig selv i sociale sammenhænge med et stærkt synspunkt, men søger samtidig mod ligesindede.


Vores vigtigste kernebudskaber

Hovedbudskab:
Vi har rum, aktiviteter og budskaber, der har værdi for dig. Folkekirken Vesterbro er et mangfoldigt fællesskab, hvor der er noget meningsfuldt for alle.

Budskab til de åndeligt søgende børn og deres voksne:
Vi tager børns åndelighed alvorligt. Vi har et refleksionsrum til dem, og de skal vide, at det er der.

Budskab til de fælleskabsorienterede individualister:
Kirken er et refleksionsrum, hvor vi udfordrer værdier og forestillinger. Her kan du bevæges til nye erkendelser - eller bare være.