PM: Maria Projektet 2021-2023 - 30.6.2021 | Folkekirken Vesterbro
Hjem

Vi re-designer vores hjemmeside!

Vores design er ved at blive opdateret for at forbedre oplevelsen på vores hjemmeside. Hjemmesiden vil være klar igen:

Hvis du har brug for at kontakte os kan du gøre det her:

Maria Projektet 2021-2023


Pressemeddelelse udsendt 9. juli 2021

Download pressemeddelelsen som pdf.


I de næste to år vil Mariakirken undersøge og engagere sig i social-etiske spørgsmål via syv forskellige kunstprojekter.
Maria Projektet er et kunstprojekt, der med base i Mariakirken på Vesterbro søger nye social-etiske modeller for
samtale, samvær og samfund via undersøgelser i kirkens og billedkunstens rum og praksis. Maria Projektet er drevet af
en idé om at kunsten kan være et forum for metodisk udveksling og udvikling, og projektets værker er derfor også
forskellige forsøg på at udvikle en social-etisk tilgang og metode, der kan sætte nye dagsordener for hvordan vi – i
kirken, kunsten og offentligheden – lytter, taler, handler og tænker socialt-etisk.

Hvordan forholder vi os til hinanden som medmennesker? Hvordan viser samfundet omsorg for individet og den
udsatte? Hvordan kan inklusion og empati praktiseres? Hvad vil det sige at dyrke "det fælles gode", og er der et sprog,
handlinger og rum for dette i dag? Er der et rum for omsorg, gæstfrihed, forsoning og social-etisk tænkning, hvor både
kirken og kunsten opererer og kan lære af hinanden?

Projektet er drevet af begreber som socialt engagement, forsoning, læring, fordybelse og forståelse, og præsenterer
værker af 10 internationale samtidskunstnere over en toårig periode, der både vil installeres i og omkring Mariakirken,
men også anvendes, distribueres, publiceres og vises på en række andre platforme. Projektet er støttet af bl.a. Statens
Kunstfond og Bikubenfonden, Københavns Stift (v. Social Etisk Udvalg), Københavns Kommune og Vesterbro
Lokaludvalg og indledes til september 2021 og kører frem til efteråret 2023.

Her kan man følge projektet www.mariaprojektet.dk / https://www.facebook.com/mariaprojektet/


De deltagende kunstnere er:

Hanne Lise Thomsen, J&K (DK/GER), Kenneth Balfelt Team, Khaled Barakeh (SYR), Santiago Mostyn (US), Stine Marie
Jacobsen og Tamar Guimarães (BRA) + Jeuno JE Kim (SKR) + Ronah Sadan (US)


Maria Projektet – PRAXIS

Maria Projektet indledes i efteråret med en række samtaler og aktiviteter under titlen Maria Projektet – PRAXIS, der
både introducerer de deltagende kunstnere og deres metoder og inviterer organisationer og aktører dedikeret det
social-etiske arbejde lokalt på Vesterbro, nationalt og internationalt til at perspektivere og informere om den
virkelighed projektet retter sig mod. PRAXIS vil være rammen for projektets løbende refleksion over både kirkens og
kunstens normer og metoder i mødet med virkeligheden.

2. september 2021, kl 19-21:
Helle for de udsatte (2007) & Enghave Minipark (2010-2021) v. Kenneth A. Balfelt + NOOR
Som en del af Lights on Vesterbro vil Maria Projektet se på hvordan både Mariakirken og kunsten forsøger at skabe
rum og værdighed for dem, som samfundet har svært ved at rumme. Vi viser dokumentaren fra 2007 Helle for de
udsatte, er i åben samtale med de involverede kræfter i Mariatjenesten om udviklingen og bliver trukket med ind i
kunstprojektet Enghave Minipark (2010-2021) af Kenneth A. Balfelt, der forsøgte at skabe ejerskab og anerkendende
rammer for en udsat gruppe københavnere i 2010. Aftenen afrundes med en koncert med koret NOOR.

2. oktober 2021, kl. 14-16:
J&K, Stine Marie Jacobsen og Khaled Barakeh
Som en del af ART WEEK 2021 vil vi åbne dørene for en introduktion til både Maria Projektet og til de tre første
kunstnere i programmet og deres metodiske tilgang. Dansk-tyske J&K, danske Stine Marie Jacobsen og syriske Khaled
Barakeh vil fortælle om deres måder at skabe og engagere sig på og løfte sløret for deres respektive projekter, der vil
omhandle temaer som inter-religiøsitet og ritualer, lov, skyld og medbestemmelse og sult som menneskelig tilstand og
politisk redskab.


Nye social-etiske modeller

Maria Projektet er et kunstprojekt, der med base i Mariakirken på Vesterbro søger nye social-etiske modeller for
samtale, samvær og samfund via undersøgelser i kirkens og billedkunstens rum og praksis.
Projektet er drevet af begreber som socialt engagement, forsoning, læring, fordybelse og forståelse, og præsenterer
værker af 10 internationale samtidskunstnere over en toårig periode, der både vil installeres i og omkring Mariakirken,
men også distribueres, publiceres og vises på en række andre platforme. Projektet er støttet af bl.a. Statens Kunstfond
og Bikubenfonden, Københavns Stift (v. Social Etisk Udvalg) og Vesterbro Lokaludvalg og indledes i september 2021.


De første projekter

Nov 2021 - Jan 2022 J&K: All Kin Matter
Feb 2022 - Apr 2022 Stine Marie Jacobsen: Law Shifters – Come as You Avatar
May 2022 - Jul 2022 Khaled Barakeh: Starvation


For yderligere information og evt. kommentarer eller interview:

Matthias Borello, kurator: 23394640
Lise Christina Rasmussen, præst i Mariakirken: 23412941 / mariaprojektet@vesterbrosogn.dk

Læs mere om Maria Projektet.