Ledig stilling: Embedsbeskrivelse for ledende sognepræst i Vesterbro Sogn 6.9.2021 | Folkekirken Vesterbro
Hjem

Vi re-designer vores hjemmeside!

Vores design er ved at blive opdateret for at forbedre oplevelsen på vores hjemmeside. Hjemmesiden vil være klar igen:

Hvis du har brug for at kontakte os kan du gøre det her:

Embedsbeskrivelse for ledende sognepræst i Vesterbro Sogn


Har du visioner for fremtidens folkekirke, ambitioner om at bringe evangeliet i spil for flere, mod på udvikling og lyst til ledelse? 

Vesterbro Sogn er Danmarks største sogn med 46.000 indbyggere, hvoraf godt halvdelen er medlemmer. Sognet har snart eksisteret i ni år. I disse år er vi kommet godt i gang med vores ambition om at styrke og synliggøre kirken i vores bydel, således at kristendom fremstår som relevant for flere, og tilbyde kirkelige aktiviteter, som er attraktive og giver mening for flere. Nu skal vi tage de næste skridt, og vi søger en ledende sognepræst, som har lyst til at bidrage til det.


Ledelsesfunktionen

Som ledende præst varetager du funktionen som kirkebogsfører og begravelsesmyndighed, du indgår i menighedsrådets forretningsudvalg, som er sognets ledelse, og du har – inden for rammer fastlagt af biskop og provst – ansvar for at fremme:

  • sammenhæng mellem de af menighedsrådet fastlagte målsætninger og prioriteringer for det kirkelige arbejde og præsternes daglige arbejde
  • koordinering og fordeling af arbejdsopgaver mellem sognets præster herunder planlægning af ferier og fridage
  • trivsel, motivation, samarbejde, sparring og faglig udvikling blandt præsterne – og mellem præster og et engageret lægfolk

Som ledende sognepræst har du således en særlig rolle i at have blik for helheden i det kirkelige arbejde i sognet, bidrage til at sætte retning og fremme udvikling samt at bidrage til tydelig kommunikation med befolkningen på Vesterbro – alt sammen i samarbejde med menighedsråd, kolleger og vores ca. 40 dygtige og engagerede medarbejdere. 

Menighedsrådet lægger vægt på professionalisme – at trække på forskellige faglige kompetencer efter opgavens karakter. Vi har en administrationschef med ansvar for daglig ledelse af medarbejdere, økonomi, administration og bygningsdrift. Det vil således ikke være områder, du skal have det daglige ansvar for. Som KBF har du dog fagligt ansvar kirkebogsføringen, som varetages af vores tre kordegne. Menighedsrådet har en kommunikationsafdeling med en kommunikationschef i spidsen, som du har et vigtigt samarbejde med i forhold til indholdsmæssig sparring.    


Eliaskirken

Ud over funktionen som ledende præst skal du varetage sognekirkelige opgaver – i udgangspunktet primært i Eliaskirken (ca. 50 procent). Eliaskirken har en markant beliggenhed på Vesterbros Torv, og vi lægger stor vægt på, at åbne kirken og både invitere indenfor og række ud, fx i form af arrangementer på torvet. 

I Eliaskirken er jazz som en central del af kirkens profil – fordi vi synes jazz kan noget særligt i forhold til formidlingen af evangeliet, og fordi jazz tiltaler nogle mennesker på en anden måde end den mere traditionelle kirkemusik, som dog også stadig bruges i kirken. Vores organist er en af landets bedste jazzmusikere, og vi trækker på eksterne jazzmusikere på højt professionelt niveau. Den jazzede profil ses også i kirkens uformelle og improviserende stil. 

Udover jazz spiller gospelmusik også en rolle, og Eliaskirken er hjemsted for Vesterbro Gospelkor, som blandt andet bidrager ved gospelgudstjenester og –koncerter.

Desuden er Eliaskirken tillige hjemsted for arbejdet med opbygning af en engelsksproget menighed. Hovedansvaret for dette ligger hos den anden præst i kirken.

Søndagsgudstjenesterne holdes kl. 13. To månedlige gudstjenester holdes på engelsk (ved den anden præst) og ca. én gang om måneden er der er decideret jazzgudstjeneste med sin egen liturgi. Ansvaret for ca. 1/3 af søndagsgudstjenesterne ligger i den ledige stilling. 

TirsdagsJAZZ er en uformel fyraftensgudstjeneste, som aktuelt holdes ca. 30 gange årligt. Ansvaret for dem ligger i den ledige stilling. TirsdagsJAZZ trækker mange kirkegængere i forskellige aldre, og der et stor socialt liv forbundet med de ugentlige gudstjenester.  Ca. ni gange om året efterfølges gudstjenesterne af fællesspisning.

Der har de senere år været en stigning i antallet af dåb (ca. 30 årligt) og vielser (ca. 15 årligt). Der er få bisættelser (ca. 10 årligt). 

Den anden præst ved Eliaskirken har ansvar for fyraftensgudstjenester om onsdagen samt foredrags- og debatrække i tilknytning hertil, kaldet Mening, tro og etik (MTE).

Der er – som følge af arbejdsdelingen mellem kirkerne på Vesterbro – ikke børne- og familiearbejde i Eliaskirken.


Vi søger

Menighedsrådets søger en præst, som 

  • er en dygtig teolog, er udadvendt og en medrivende formidler
  • har erfaring som præst og forståelse for storbyens mangfoldighed, og hvordan vi kan være kirke i den
  • kan inspirere, udfordre og samtidig inddrage og give plads til andre
  • har personlig gennemslagskraft, tydelighed og integritet 
  • er innovativ, udviklingsorienteret og strategisk stærk
  • er resultatorienteret og kan fastholde mål og retning
  • har organisationserfaring og bevidsthed om proces

Vi forventer ikke en præst, som er verdensmester i alt – men én som har et åbent sind, et åbent hjerte og åben vilje – og som med det udgangspunkt kan bringe sig selv i spil og bidrage til at få det bedste frem i andre.  


Vi tilbyder

Stillingen som ledende sognepræst rummer gode muligheder for, at man kan sætte sit præg på tingene – både i det samlede sogn og i videreudviklingen af Eliaskirkens profil. Vi tilbyder en god arbejdsplads med engagerede og dygtige kolleger og frivillige, ligesom det omgivende miljø har mange engagerede og ressourcestærke ildsjæle.

Vi lægger stor vægt på faglig sparring, og at arbejdet udføres i samvirke med menighedsråd, udvalg, kolleger, frivillige og medarbejdere.

Der er 14 præster i sognet - typisk to præster med hovedtilknytning til hver af sognets syv kirker – herudover har de fleste tværgående funktioner. 

Ud over den opslåede stilling er der yderligere én sognepræst, som har fast tilknytning til Eliaskirken. Der er et udstrakt samarbejde på tværs af sognet om udvikling, gudstjenester, mission, undervisning og diakoni. Som ledende sognepræst er man ansvarlig for tilrettelæggelse af månedligt konvent for præsterne. 

Der er tjenestebolig tilknyttet stillingen, beliggende på Vesterbrogade 54. Boligen er på 257 kvadratmeter og rummer seks værelser, køkken og bad samt tjenstlige lokaler i form af kontor og gæstetoilet.

Som det fremgår af stillingsopslaget honoreres den ledende funktion med indplacering i løngruppe 3.

Vi holder informationsmøde for mulige ansøgere mandag 27. september kl. 17 i Eliaskirken, Vesterbrogade 49. Du er også velkommen til at kontakte menighedsrådsformand Jens Andersen (6162 3224).

Vi ser frem til at modtage din ansøgning og høre dit bud på, hvordan dette embede kan udfyldes!

Læs stillingsopslaget.