Ledig stilling: Sognepræst i Apostelkirken 6.9.2021 | Folkekirken Vesterbro
Hjem

Vi re-designer vores hjemmeside!

Vores design er ved at blive opdateret for at forbedre oplevelsen på vores hjemmeside. Hjemmesiden vil være klar igen:

Hvis du har brug for at kontakte os kan du gøre det her:

Sognepræst i Vesterbro Sogn (Apostelkirken)


En stilling som overenskomstansat sognepræst i Vesterbro Sogn (Apostelkirken) i Københavns Stift er ledig til besættelse snarest muligt.

Stillingen er finansieret af lokale ligningsmidler. 

Ansættelse og aflønning sker i henhold til gældende overenskomst for akademikere i staten.

Der vil til lønnen kunne ydes en til kvoten svarende del af et rådighedstillæg med et afrundet grundbeløb pr. 31. marts 2012 på 43.000 kr. årligt.

Der ydes ligeledes en til kvoten svarende del af et særligt tillæg med et afrundet grundbeløb pr. 31. marts 2012 på kr. 11.100 årligt.

Der er ikke knyttet tjenestebolig til stillingen.

For ikke-ordinerede ansøgere bedes kopi af eksamenspapirer og attest fra Pastoralseminariet vedlagt.

Både mænd og kvinder opfordres til at søge stillingen.

Ansøgninger stiles til Kirkeministeriet men sendes til biskoppen over Københavns Stift, Nørregade 11, 1165 København K (kmkbh@km.dk) og skal være biskoppen i hænde senest 4. oktober 2021 kl. 15.

Se embedsbeskrivelse.