Ledig stilling: embedsbeskrivelse for sognepræst i Apostelkirken 6.9.2021 | Folkekirken Vesterbro
Hjem

Vi re-designer vores hjemmeside!

Vores design er ved at blive opdateret for at forbedre oplevelsen på vores hjemmeside. Hjemmesiden vil være klar igen:

Hvis du har brug for at kontakte os kan du gøre det her:

Embedsbeskrivelse for sognepræst i Vesterbro Sogn (Apostelkirken) 


Engageret menighed søger ny præst med sans for frivillighed og formidling.


Om kirken og menigheden

Apostelkirken er kendetegnet ved en forholdsvis konservativ teologisk profil med et ønske om at bringe evangeliet ind i samtiden. Menigheden har en stærk diakonal og missional identitet. Dette kommer til udtryk i menighedens arbejde for indsatte og tidligere indsatte, flygtninge og indvandrere samt andre udsatte mennesker og i udadrettede forkyndende og i undervisende tiltag som fx kristendomskurser og foredragsrækker.

Søndagsgudstjenesterne er velbesøgte, og menigheden er aktiv og mangfoldig. Der er stor spredning i alder, en væsentlig del af menigheden består af børnefamilier, asylansøgere og flygtninge, såvel som folk med anden sproglig og kulturel baggrund. Der lægges vægt på et omhyggeligt sammenspil mellem gudstjenestens liturgi og musik. Menighedens fællesskab er præget af engagement og kreativitet og er iderig for at løse eksisterende opgaver eller se nye diakonale behov. 

Fællesskabet er vigtigt for menigheden, også uden for kirketiden. Der er stort engagement i studiekredse, kristendomsundervisning, tidebøn og børnearbejde. Menigheden medvirker aktivt ved gudstjenesterne, herunder med frivillige læsere, oversættere, korsangere og lejlighedsvis frivillige musikere. Der er ca. 25 dåb årligt. Der er forholdsvis få kirkelige handlinger, sædvanligvis færre end 10 henholdsvis bryllupper og bisættelser.


Om stillingen

Der er to præstestillinger ved kirken. Den nye præst får hovedansvar for det basale menighedsarbejde, herunder arbejdet for børn. Den anden præst er både sogne- og indvandrerpræst med hovedansvar for det tværkulturelle og diakonale arbejde. Søndagsgudstjenesterne deles med ca. halvdelen til hver. 

Der er god mulighed for, at man kan sætte sit præg på og være med til at udvikle kirkens og sognets arbejde.


Om dig

Vi søger en præst, der kan bidrage til menighedens liv og vækst og præge videreudvikling af Apostelkirken sammen med kolleger, menighed og medarbejdere. 

Vi lægger vægt på, at:

  • du er en dygtig og tænksom teolog og engageret formidler
  • du kan se værdien i at samarbejde med menigheden om kirkens liturgi 
  • du har lyst til at engagere dig i menighedens vidtforgrenede arbejde og understøtte det frivillige engagement
  • du har sans for hvordan kirken kan inkludere mennesker med anden kulturel baggrund og socialt udsatte i menighedens fællesskab 
  • du kan samarbejde bredt – også med kolleger og frivillige, som har et andet teologisk ståsted, end du selv har

Alt i alt er du drevet af at forkynde evangeliet for flere og opbygge menighed. Vi glæder os til at modtage dit bud på, hvad det vil sige!


Om os

Vesterbro Sogn er Danmarks største sogn med 46.000 indbyggere hvoraf godt halvdelen er medlemmer. Sognet har snart eksisteret i ni år. I disse år er vi kommet godt i gang med vores ambition om at styrke og synliggøre kirken i vores bydel, således at kristendom fremstår som relevant for flere, og tilbyder kirkelige aktiviteter, som er attraktive og giver mening for flere. Vi skal videre i den retning, og vi søger en præst, som har lyst til at bidrage til det.

Vi kan tilbyde en god arbejdsplads med engagerede og dygtige kolleger, medarbejdere og frivillige – både i Apostelkirken og i Vesterbro Sogn. 

Lokalområdet
Vesterbro er et udpræget storbyområde, hvor der bor mange unge og veluddannede – både singler og par, med og uden børn – med høj flyttefrekvens. Folkekirken har vigende medlemstal på pt. 52 procent. Det er et væsentligt mål for succes, at medlemstilbagegangen standses, og dåbsprocenten øges. Mange i menigheden i Apostelkirken kommer fra andre dele af København. 

Kolleger
Der er 14 præster i sognet. Der er typisk to præster med tilknytning til hver af sognets syv kirker – herudover har de fleste tværgående funktioner. Der er et udstrakt samarbejde om – og dermed også specialisering i forhold til udvikling, gudstjenester, mission, undervisning og diakoni. Man forventes at deltage i månedligt konvent for præsterne samt relevante udvalg.

Sparring
Vi lægger stor vægt på, at arbejdet udføres i samvirke med menighedsråd, udvalg, kolleger, frivillige og medarbejdere.

Bolig
Der er ikke knyttet tjenestebolig til stillingen. Der er kontor i kirken. Menighedsrådet lægger vægt på tilstedeværelse, så man bliver en del af arbejdsfællesskabet med medarbejdere og menighed.

Yderligere information
Spørgsmål kan rettes til menighedsrådsformand Jens Andersen 61623224, formand for kirkeudvalget Lisa Rom Boye 61713005 eller nærmeste kollega Niels Nymann Eriksen 23480481. Vi forventer ikke at ansøgere kontakter os alle.

 

Læs opslag til stillingen.