Ledig stilling: Studentermedarbejder til Apostelkirken søges 14.7.2021 | Folkekirken Vesterbro
Hjem

Vi re-designer vores hjemmeside!

Vores design er ved at blive opdateret for at forbedre oplevelsen på vores hjemmeside. Hjemmesiden vil være klar igen:

Hvis du har brug for at kontakte os kan du gøre det her:

Studentermedarbejder til Apostelkirken søges


Kan du se perspektivet i at undervise og forkynde for mennesker med forskellige kulturelle baggrunde, herunder undervisning og sang med børn? Vil du være med til at understøtte Apostelkirkens arbejde?

Så er jobbet som studentermedarbejder i Apostelkirken måske noget for dig.


Om Folkekirken Vesterbro

Folkekirken Vesterbro er landets største sogn og resultat af et vellykket samarbejde om fælles drift og udvikling af det kirkelige arbejde. Menighedsrådet arbejder med differentiering og profilering af sognets syv kirker og udvikling af nye måder at forkynde evangeliet. Sigtet er, at en bred kreds skal opleve kirken som relevant ved at forny formidlingen af kristendom, og tilbyde bredde og mangfoldighed af kirkelige aktiviteter, som er attraktive og giver mening for flere.


Om kirken og menigheden

Apostelkirkens menighed er kendetegnet ved et stort socialt engagement, et åbent fællesskab og en forholdsvis konservativ teologi. Dette kommer til udtryk i menighedens diakonale arbejde for indsatte og tidligere indsatte, flygtninge og indvandrere samt andre udsatte mennesker og i udadrettede forkyndende og i undervisende tiltag, som fx kristendomskurser og foredragsrækker.

Søndagsgudstjenesterne er velbesøgte og menigheden er aktiv og mangfoldig. Der er stor spredning i alder, en væsentlig del af menigheden består af asylansøgere og flygtninge, såvel som udenlandske studerende eller tilflyttere. Der lægges vægt på et omhyggeligt samspil mellem gudstjenestens liturgi og musik. Menigheden er engagerede og kreative i forhold til at løse eksisterende opgaver og se nye diakonale behov.

Fællesskabet er vigtigt for menigheden, også uden for kirketiden. Der er stort engagement i studiekredse, kristendomsundervisning, morgenbøn og børnearbejde. Menigheden medvirker aktivt ved gudstjenesterne, herunder med frivillige læsere, oversættere, korsangere og lejlighedsvis frivillige musikere. Mange kirkegængere bor ikke på Vesterbro.


Om opgaverne

Dine opgaver som studentermedarbejder omfatter blandt andet:

 • afholdelse af kristendomskursus
 • forberedelse af menighedslejr
 • børnearbejde, herunder sang med børnene og afholdelse af Spaghettikirke
 • forefaldende opgaver til aflastning af kirkens præster
   
Vi lægger vægt på, at du
 • har lyst til og gerne også erfaring med at undervise i kristendom
 • har gode samarbejdsevner og evner til at omgås mennesker med forskellige baggrunde
 • er struktureret og god til at skabe overblik
 • arbejder selvstændigt og ansvarsbevidst
 • er motiveret af at arbejde med mennesker og kan skabe gode oplevelser
   
Løn- og ansættelsesvilkår

Der er tale om en midlertidig stilling på 15 timer ugentligt, i perioden 1. september til 31. december 2021. Arbejdstiden er som udgangspunkt om søndagen og 1-2 hverdage i dag- og aftentimer.

Ansættelsen vil være omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og CO10 – Centralorganisationen af 2010 og Organisationsaftale mellem Kirkeministeriet og CO10 – Centralorganisationen af 2010 for kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis kordegn, sognemedhjælper/kirke- og kulturmedarbejder eller kirkemusiker og det tilhørende protokollat for sognemedhjælpere. 

Der vil blive tilknyttet rådighedstillæg og -forpligtelse til stillingen.

Menighedsrådets forslag til lønniveau er 11.442,08 kr. månedligt ved ansættelse på 15 timer om ugen (nutidskroner).

Vi indhenter børneattest i forbindelse med ansættelsen.


Vil du vide mere?

Så er du velkommen til at kontakte sognepræst i Apostelkirken Niels Nymann Eriksen på 23480481 eller formand for kirkeudvalget Lisa Rom Boye på 61713005, hvis du har spørgsmål til stillingens indhold. Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår er du velkommen til at kontakte administrationschef Randi Stenholt-Jacobsen på 23115606.


Ansøgning

Du kan sende din ansøgning via dette link: https://candidate.hr-manager.net/ApplicationForm/SinglePageApplicationFo...

Der er ansøgningsfrist søndag 8. august 2021. Af hensyn til at vi kan modtage din ansøgning og evt. vedhæftninger, skal alle filer være i pdf-format.

Vi forventer at afholde samtaler 24. august.

Stillingen er ledig til besættelse pr. 1. september.


Folkekirken Vesterbro

Folkekirken Vesterbro er Danmarks største sogn. Menighedsrådet har høje ambitioner og stærkt fokus på at være relevant kirke i tiden for folk på Vesterbro. For at møde forskellighederne på Vesterbro arbejder kirkerne med at udvikle forskellige profiler inden for en fælles ramme. Kirkerne drives og bæres af frivillige kræfter i tæt samspil med 14 præster og ca. 40 medarbejdere.

Læs mere