Stine Marie Jacobsen | Folkekirken Vesterbro
Hjem

Vi re-designer vores hjemmeside!

Vores design er ved at blive opdateret for at forbedre oplevelsen på vores hjemmeside. Hjemmesiden vil være klar igen:

Hvis du har brug for at kontakte os kan du gøre det her:

Stine Marie Jacobsen


Law Shifters - Come as You Avatar

Stine Marie Jacobsen deltog i Maria Projektet med et lov- og avatar-projekt, der blev til i samarbejde med lokale sexarbejdere, stofbrugere og immigranter på Vesterbro 2021-2022.  Projektet var dermed en del af et længere værk, som Jacobsen har arbejdet med siden 2016.

Law Shifters (2016-) er et lov - og kunstprojekt, hvor kunstnerisk forskning og aktivisme er nøglen til udvikling af demokrati og borgerlig agenda. Med fokus på forholdet mellem kunst, kollektiv intelligens, direkte aktion, medborgerskab, retsfølelse og politik undersøger projektet, hvordan borgerne kan engagere sig i de love, der styrer dem, og hvordan en forfatning kan gøres mere fleksibel, så den bedst muligt varetager deres interesser. 

I 2021-2022 var Law Shifters inviteret til at være aktiv på Vesterbro og København i Maria Projektet, og projektet har taget en ny titel og form: Law Shifters – Come as You Avatar. Hertil har Jacobsen i 2021 mødt tre stakeholder-grupper, der er særligt berørt af lovgivningen: sexarbejdere, stofbrugere og immigranter for at skrive love og designe avatarer sammen med dem.

I februar 2022 lanceredes projektets tre dele: en række korte film og gadeplakater med brugernes avatarer og deres lovforslag samt en udgave af gadebladet Stradă, der rummer de personlige erfaringer og samtalerne bag lovforslagene. De tre dele blev udstillet og distribueret i byrummet, Mariakirken, hos Brugerforeningen og online.

Fra 24. februar til slut april 2022 fungerede Mariakirken lobby-center for deltagernes lovforslag. I de måneder involverede projektet politikere, presse og andre aktører for at få offentlig fokus på deltagernes lovforslag. Ud over kunstprojektets animationsfilm, plakater og Stradă, var der en række events i Mariakirken, hvor offentligheden kunne deltage i lyttemøde, lære mere om retten til initiativ og mulighederne for at tage del i lovgivningen.


Politikerne mødte Law Shifters - Come as You Avatar Mariakirken

16. marts mødte lokale politikere og repræsentanter fra Borgerrepræsentationen de hjemløse, sexarbejderne og stofbrugernes organisationer, kunstneren og vesterbroere i Mariakirken for at debattere initiativerne.

Se, hvad der kom ud af det møde.


Kunsten som redskab og rum for medborgerskab

Det centrale spørgsmål i Jacobsens Law Shifters – Come as You Avatar er: Hvordan kan kunstnerisk praksis bidrage til fremtidige modeller for borgerlig lovgivningsdeltagelse? Værket søger ikke at producere stereotype resultater, ekskludere eller stigmatisere nogen grupper yderligere, men tværtimod være et handlingsorienteret kunstprojekt og fremme lovforslagene som et (naivt) forsøg på at skabe lighed for loven. Lighed for loven handler i Law Shifters om at alle mennesker skal have en forfatningsmæssig initiativret - på lige fod med staten og alle medborgere. Avatarerne er således med til både at anonymisere men også generalisere værkets udsagn.
 


 

Law Shifters møder politikerne

Jeg har besøgt alle bordeller i Danmark, men der er ikke så mange længere,” fortæller Jelena Seidel, der er tidligere sexarbejder og nu aktiv i deres interesseorganisation SIO. Hun falder i snak med folketingspolitiker Mai Mercado (K), der i sin tid som socialminister ønskede at få sexarbejdernes forhold frem i lyset.

Her på bænken bliver det til en samtale om respekt og rettigheder frem for latterliggørelse og offerrolle. Og om hvor farligt det er, når lovgivningen presser et legalt erhverv til at samarbejde med kriminelle. Men hvad kan der gøres?

Mødet mellem dem er kulminationen på kunstner Stine Marie Jacobsens lov- og kunstprojekt Law Shifters der handler om, hvordan borgere kan engagere sig i de love, der styrer dem, og hvordan lovgivningen kan ændres, så den bedst muligt varetager deres interesser.
 


Det er ikke ulovligt at tage stoffer i Danmark - men det er ulovligt at være i besiddelse af dem. Sven Rasmussen fra Brugerforeningen vil have loven ændret, så stofbrugere ikke straffes eller drives ud i ny kriminalitet. Folketingsmedlem Karina Lorentzen Dehnhardt fra SF bakker op og har fremsat forslag om afkriminalisering af stofbrugere, som behandles i folketinget første gang på 3. juni 2022.

Men Sven har meget mere på hjerte…

Mødet mellem dem er kulminationen på kunstner Stine Marie Jacobsens lov- og kunstprojekt Law Shifters der handler om, hvordan borgere kan engagere sig i de love, der styrer dem, og hvordan lovgivningen kan ændres, så den bedst muligt varetager deres interesser.

 

Om Stine Marie Jacobsen

"Alle mine projekter handler om, at vi skal træne vores etik. Træne vores fornemmelse af hinanden, det at være sammen, som jeg ofte føler, vi ikke taler om eller reflektere kritisk over"

Stine Marie Jacobsen udvikler langsigtede og engagerede uddannelses- og kunstprojekter i tværfaglige samarbejder med fx forskere, advokater eller lærere. Hun udvikler deltagerbaserede kunstprojekter med innovative og eksperimenterende metoder, der primært arbejder med temaerne vold, lov og sprog, aktiveret både i udstillinger og det offentlige rum. Jacobsen har udviklet en række højt profilerede deltagende film- og sprogprojekter i konfliktzoner og konfliktfyldte situationer. Med Law Shifters har hun blandt andet siden 2016 engageret mennesker i lov og demokrati, når de dømmer reelle retssager og skriver nye lovforslag, der afspejler deres retfærdighedssans og den virkelighed, de er en del af i dag. 

Jacobsens motivation for at integrere den politiske beslutningstagning med kunst stammer fra hendes modstand mod for meget hierarki og for lidt involvering af dem, der er direkte påvirket af specifikke politiske (eller kunstneriske) resultater. Den deltagende kunst og politiske deltagelse deler samme formål: At integrere brugeren, borgeren eller publikum i processen og at øge samarbejdet mellem de mennesker, der er berørt.

Stine Marie Jacobsen bor og arbejder i København og Berlin, dimitterede fra Det Kongelige Danske Kunstakademi med en MFA i 2009 og en BFA fra CalArts, California Institute of the Arts, Los Angeles, USA i 2007.

Hendes værker har blandt andet været eksekveret ved Manifesta Biennial (2020), Momentum Biennial (2019), Nikolaj Kunsthal (2018), Flat Time House, London (2018), Galerie Wedding i Berlin (2016), Overgaden institut for samtidskunst i København (2015) Turku Biennale (2013) og OPEN International Performance Festival i Beijing (2009).

Læs mere: https://stinemariejacobsen.com/