Medlemmer af menighedsrådet 2020-2024 | Folkekirken Vesterbro
Hjem

Vi re-designer vores hjemmeside!

Vores design er ved at blive opdateret for at forbedre oplevelsen på vores hjemmeside. Hjemmesiden vil være klar igen:

Hvis du har brug for at kontakte os kan du gøre det her:

Medlemmer af menighedsrådet 2020-2024

Menighedsrådet består af 35 medlemmer - 21 valgte medlemmer og Folkekirken Vesterbros 14 præster. Dertil kommer fire medarbejderrepræsentanter.

 

Jens Andersen
(formand og medlem af forretningsudvalget)

Istedgade 78, 3. sal, 1650 København V
jens.andersen@ft.dk
Sekretariatsleder i SF, 48 år
Flere skal opfatte kirken som deres og kan se kristendommens relevans i deres liv. Åbne kirker (også i morgen- og aftentimerne), mange typer gudstjenester (jazz, gospel og meditation), lydhørhed og socialt arbejde, vi skal lindre og hindre social nød og tale de udsattes sag.

 

Ole Bjørn Andersen
(medlem af forretningsudvalget)

Frederiksberg Alle 19B, 3. th, 1820 Frederiksberg C
ole_bjoern@hotmail.com
Administrator, 62 år
Den sociale indsat på Vesterbro og gode rammer for forkyndelse og fællesskab i kirkerne er mine prioriteter, ligesom jeg støtter mangfoldigheden i vores kirker. Jeg har tidligere arbejdet med sociaIe indsatser på Vesterbro som leder af Café Exit.

 

 

Eva Rønne 
(medlem af forretningsudvalget)

Oehlenschlægersgade 8, 1. tv, København V
evaroenne@outlook.dk
Jurist, 60 år
Jeg er optaget af at gøre kirkerne mere nærværende for folk på Vesterbro. Det skal blandt andet ske ved at fastholde TirsdagsJAZZ, fællesspisninger og jazzgudstjenesterne i Eliaskirken. Jeg vil også engagere mig i etablering og integrering af den engelsksprogede menighed i Folkekirken Vesterbro.

 

René Rud Mikkelsen
(næstformand og 
medlem af forretningsudvalget)

Skjalm Hvides Gade, 1728 København V
renenina@hvidested.dk
48 år
J​eg går ind for, at kirkerne på Vesterbro skal fremstå åbne, udadvendte og imødekommende for alle, der bor på Vesterbro. Det er vigtigt, at kirkerne kan samarbejde med andre organisationer og trossamfund for at fremme venskab, oplysning og forståelse, men også anerkende hinandens uenigheder og forskelle. Kirken er for alle.

 

 

Peter Sindal Lundsberg

Gasværksvej 4B, 2, 1656 København V
psl@petersindal.dk
Advokat, 42 år
Kirken skal være relevant og tilgængelig for flest muligt. Der skal derfor udvikles kirkelige tilbud på andre dage end søndagen. Vi har en lang tradition for socialt arbejde, der skal fortsættes og udbygges. I takt med at flere religioner blander sig med hinanden, er det naturligt, at kirkerne er åbne over for andre trosretninger med et godt fodfæste i kristendommen. 

 

 

Anni Brinkløv Jensen

Dagmarkultur@hotmail.com
Instruktør, 74 år
Jeg har i mange år haft samarbejde med kirken, og det blev også min indgang til arbejdet med børn, unge og ældre i deres fritidsliv. Jeg løste sognebånd, for hér hørte jeg til. Derfor vil jeg også være med til at skabe gode vilkår for kristen tro og trivsel og få det til at skinne i vores bydel.

 

 

 

Conny Hjelm

Reventlowsgade 30, 5. tv, 1651 København V
cohj@filadelfia.dk
Underviser, diakon og ph.d.-studerende på Filadelfia Uddannelse, Dianalund, 60 år
Jeg er optaget af mennesker på Vesterbro. Både de, der ikke bruger kirken, de der gør, og de der arbejder i kirken. Kirken er vores allesammens. På mange forskellige måder. Jeg ønsker at kunne være med til at styrke arbejdsmiljøet for ansatte i kirkerne, så vi også er en rigtig god arbejdsplads.

 

 

Stine Minna Bak Pedersen

Philip Schous vej 28, 3.th, 2000 Frederiksberg  
stine-minna@hotmail.com
Socialkoordinator i Café Exit, 30 år 
Jeg har fokus på fortsat at udvikle kirke, som københavnere har lyst til at gøre brug af, og at kirkens brugere må opleve at blive set, hørt og mødt med evangeliet. Derudover diversitet i kirkernes tilbud, som kan opleves relevant for mange forskellige mennesker, og inddragelse af frivillige kræfter i kirkernes tilbud - frivillighed udvikler fællesskab og tilhørsforhold.

 

Anton Pihl

Skotterupgade 12, 2. tv, 2200 København N
antonkristianpihl@gmail.com
Projektkoordinator, Medicinsk Museion, 40 år
Folkekirken giver mening for mange mennesker og er vigtig for samfundet med sine mange nære og lokale fællesskaber, det store sociale arbejde, sang, musik og andre kulturtilbud. For mig handler det om tro, håb og kærlighed. Vi skal tilbyde imødekommende rum til fordybelse, glæde, og når livet gør ondt. Vi skal skabe de bedste rammer for, at kirkerne udvikles og bliver relevante for endnu flere.

 

John Kahlke

Vesterbrogade 116 A, 1. tv, 1620 København V
jk@kochchristensen.dk
Advokat, 66 år
Der gøres et stort arbejde for børn og unge, og det skal gerne fortsætte. Der er mange konfirmander, og det er vigtigt, at de føler sig velkomne i kirken. Børns trivsel er udfordret af travl hverdag og karakterkrav. Der skal være aktiviteter, som tager udgangspunkt i nysgerrigheden og glæden ved fællesskabet. Derfor skal sognets ressourcer i videst muligt omfang anvendes på aktiviteterne i kirkerne.

 

Lene Rindal

Hvidsværmervej 13 B, 2610 Rødovre
l.nielsen@kirkenskorshaer.dk
Leder af Istedgade 100, Kirkens Korshær, 56 år
I kraft af mit arbejde kommer jeg i området omkring Enghave Plads og Hovedbanegården. Sognets øvrige kirker nyder jeg til foredrag, morgensang, bøn og andet. Herudover arbejder jeg omkring arrangementer for alle vesterbroborgere.  Jeg vil gerne engagere mig i hele sognet med fokus på det diakonale med både udsatte og velfungerende borgere på Vesterbro.

 

Erling Hansen 
(medlem af forretningsudvalget)

ef.hansen@abisted.dk

 

Ivan Hemmingsen

Tietgensgade 64, 2. th, 1704 København V
ihemmingsens@gmail.com
Audiolog, BSc., 50 år
Folkekirken err Danmarks vigtigste værdifællesskab, der samler og bevarer danskernes kulturelle grundlag og kristendommen med åbenhed, musik, teologisk indhold og brobygning imellem generationerne. Min hovedmærkesag er at modvirke ensomhed hos ældre. Det er vigtigt, at kirken kommer ind på institutioner og via frivillignetværk ud til de ældre.

 

Claus Lautrup

Stenosgade 7, 1616 København V
cla@tack.dk
Udviklingsdirektør, 49 år
For mig er det afgørende, at kirken udvikler sig i takt med samfundet. Den skal ramme vesterbroerne, uanset hvor de befinder sig i livet. Kirkens budskaber skal opleves som relevante, nutidige og forståelige. Jeg vil gerne fortsætte arbejdet for, at vi gennem effektiv kommunikation og målrettede kampagner opleves som endnu mere relevante for alle vesterbroerne.

 

Arne Hjort Nielsen

Skjalm Hvides Gade 10, 2. th, 1728 København V
arhtnielsen@gmail.com
Tidligere bl.a. pædagog og murersvend, 72 år
Jeg anser ikke et menighedsrådsmedlem som værende en frivillig, tværtimod er det et embede, et kald til at give kristendommen og Folkekirken gode kår. Det er vigtigt, at Folkekirken forbliver vort lands Statskirke. Ligeledes vigtig er Folkekirkens mærkesager om støtte og nødhjælp, og hjælp til mindrebemidledes situation og uddannelse. 

 

 

Astrid Skovgaard

astridskovgaard1@gmail.com

 

Philip Christoffersen

christoffersenphilip@gmail.com
Journalist på Kristeligt Dagblad, 30 år
Jeg elsker min kirke, menigheden og præsterne, og jeg er glad for at bidrage til at understøtte kirken og dens liv som en del af menighedsrådet, hvor jeg har siddet i fire år. Jeg vil bidrage med at skabe arrangementer, som sætter fokus på de brudflader, kirken har med samfundet. Det kunne fx være om religionsfrihed, -dialog, politik og tro. 

 

 

Karina Bergmann

Gammel Kongevej 39B, 2. tv, 1610 København V
karina.bergmann@hotmail.com
Kommunikationsrådgiver og medlem af BR for Det Konservative Folkeparti, 35 år
Jeg er stolt af Vesterbros særlige ånd med et stærkt civilsamfund og plads til bydelens udsatte borgere. At være landets største sogn forpligter: Jeg ønsker derfor at skabe landets stærkeste foregangs-fællesskab med kirken og kristendommen som fællesnævner for sociale og kulturelle aktiviteter. Og fortsat kæmpe for at omdanne Vesterbrogade 59 til et fællesskabshus for menigheden. 

 

Jette Pedersen

Trøjborggade 3B, 2.tv, 1757 København V
jette@jetteogib.dk
Pensioneret socialrådgiver, 73 år
Jeg har tre mærkesager. Arbejdet for, at der i  sognets budget altid er en høj prioritering af midler til konfirmander (12-16-årige), fokus på trivsel hos børn og unge - de er folkekirkens fremtid - og åbne kirker, fx Morgenkirke.

 

 

Lasse Glavind

glavindlasse@gmail.com

 

Joanna Winterø

joanna.zofia@gmail.com
Teolog, 40 år
På Vesterbro er alt, hvad en storby har at byde på, men her er også en landsbyånd.  Vi møder hinanden igen og igen i gaderne, på caféerne, institutioner og skoler, parken eller Enghave plads i solskinnet, og vi bevidner hinandens liv og livshistorier. I menighedsrådet vil jeg arbejde for at skabe endnu flere muligheder for at mødes i vores dejlige bydel - til arrangementer i kirken eller udendørs hvor bekendtskaber kan gro og hvor vi kommer i dialog med hinanden på trods af forskelligheder.

 

Rikke Bang Christensen
(suppleant)

rikkebangchristensen2507@gmail.com
Administrativ medarbejder i Udenrigsministeriet, 46 år
Folkekirken skal være folkets kirke. Den skal samle, udfordre og være tilgængelig på alle planer. Det vigtigste for mig er, at vi som kirke favner alle livets aspekter og tør sætte ord på det, vi oplever. Vi skal simpelthen være den dimension, mange søger og efterspørger. Ro, tro og eftertanke beskriver både min folkekirke og mig. 

 

 

Hans-Henrik Sørensen
​(suppleant)

Guldbergsgade 94, 3.th, 2200 København N
hans-henrik@topneurotisk.dk
IT-systemkonsulent, 60 år
Mine mærkesager er: Diversitet, vi skal byde alle velkommen uden nogen form for diskrimination. Fællesskab, vi skal dyrke meningsfulde fællesskaber, store som små, sociale som åndelige. Alle drevet af energi og kærlighed fra Gud og Jesus.
Relevans, kirken skal være relevant i budskaber, ritualer og aktiviteter.

 

Jeppe Dolriis
​(suppleant)

Steen Billes Gade 2, 1. th, København Ø
jdolriis@gmail.com
Specialkonsulent, DTU, 33 år
Kirkerne selv skal have frihed til at forme deres arbejde, ud fra hvad der giver mening for den lokale menighed. Det er også vigtigt, at der koordineres og arbejdes på tværs af menighederne med stærkt blik for, at ensretning ikke er et mål. Kirkerne skal være engagerede og engagerende. Og vi skal ikke være bange for at være meget mere end en samling af traditionelle folkekirker.

 

Jakob Tørring
​(suppleant)

jakob.torring@gmail.com

 

Jette Taagely
​(suppleant)

Stenderupgade, 1738 København V
jettetaagely@gmail.com
Pensionist
Vi har det stort antal konfirmander på Vesterbro, så vejen frem for dem er en glæde og en indsats værd, som jeg gerne vil fortsætte med. Vi er en rummelig kirke, der drager omsorg for det enkelte menneske.

 

 

Marianne Plum
​(suppleant)

plum.larsen@adslhome.dk 

Bente Marie Braarud
​(suppleant)

bentebraarud@gmail.com

Claus Hansen
​(suppleant)

Kamhusene 6 st. th, 2500 Valby
Claus.Hansen@posteo.net
Lektor, farmaceut, ph.d., 40 år
Det er vigtigt, at kirkelivet på Vesterbro er mangfoldigt, så vi har mange forskellige typer aktiviteter, og at alle kan føre sig velkommen. Vi må aldrig glemme vores pligt som kirke over for de mest udsatte grupper. Tro er handling. 

 

 

Kasper Bruun Andersen
​(suppleant)

kasper401@hotmail.com
Lærer, 38 år
Jeg har tre mærkesager. uKirke, vores spændende kirke for unge, som selvfølgelig skal modtage opbakning med fokus på en fortsat positiv og god udvikling. Det sociale arbejde med fokus på de mennesker, som har det svært og lever på kanten af samfundet. Dem skal der være plads og varme til i vores kirker. Medarbejdertrivsel, vores ansatte skal være glade for at gå på arbejde.

 

Susanne Olling
​(suppleant)

susanne_olling@hotmail.com


Lars Jacob Øster Mortensen
​(suppleant)

larsjom@hotmail.com

Kirkekontor og sekretariat

OBS: Kirkekontoret holder i øjeblikket lukket for personlig betjening

Vesterbrogade 67, 3. sal, 1620 København V
23 30 41 26

vesterbro.sogn@km.dk

Henvendelse pr. telefon:
mandag til fredag kl. 9-13, torsdag også kl. 16-18