Børne- og ungdomskor | Folkekirken Vesterbro
Hjem

Vi re-designer vores hjemmeside!

Vores design er ved at blive opdateret for at forbedre oplevelsen på vores hjemmeside. Hjemmesiden vil være klar igen:

Hvis du har brug for at kontakte os kan du gøre det her:

Børne- og ungdomskor

Enghave Kirke lyder næsten altid af sang og børnestemmer. Her øver og optræder vores kor til gudstjenester, børnearrangementer, koncerter og andre spændende arrangementer året rundt.

I korskolen har vi kor til alle i alderen ml. 6-25 år fordelt i spire-, børne-, junior-, ungdoms- og kammerkor.

 

Undervisning
At synge i kor er et sjovt og forpligtende fællesskab, som styrker selvværdet hos den enkelte og giver børnene mulighed for at knytte venskaber uden for den daglige kreds, de færdes i.
Korene bliver undervist på et højt fagligt niveau. Udover at blive dygtige sangere opøver de kompetencer inden for det teoretiske/hørelærefaglige og gennemgår en grundlæggende klassisk musikopdragelse, indføring og forståelse. I arbejdet med korene lægger vi til hver en tid vægt på en positiv, anerkendende og respektfuld tone mellem både børn og voksne.

Alle kan lære at synge, og der er derfor heller ingen optagelsesprøve til korene. For at blive optaget i Kammerkoret forventes det dog at man har korerfaring fra tidligere.

 

Hvad koster det?
Det er gratis at synge med i vores kor. Til gengæld forventer vi mødedisciplin og engagement; at sangerne prioriterer de ugentlige prøver og medvirken ved koncerter, gudstjenester og events.

 

Hvornår øver vi?
Spirekoret (0.-2. klasse): onsdag kl. 16.15-17
Børnekoret (3.-4. klasse): onsdag kl. 15-15.50
Juniorkoret (5.-7. klasse): tirsdag kl. 15:30-16:45
Ungdomskoret (8. klasse til ca. 17 år): tirsdag kl. 17:00-18:30
Kammerkoret (17- 25 år): mandag kl. 16.30-18.30

 

Spirekoret og Børnekoret
Det er altid glæden ved at synge, der er i fokus. Vi bruger fantasien og synger med hele kroppen. I Spire- og Børnekoret lærer børnene deres stemmer at kende. Her øver de sig i at synge sammen som et kor, og indimellem bliver der også tid til at snuse lidt til noder. Korene synger både rytmisk, klassisk, børnesange og salmer. Børnene får selvtillid og masser af gode oplevelser med at synge sammen med andre, både til korprøver og når vi synger til musikgudstjenester og koncerter.

Spirekoret og Børnekoret ledes af Anna Sofie Høegh-Andersen og Anne-Mette Riis.

 

Junior- Ungdoms- og Kammerkoret
I de tre ældste kor er glæden ved musikken og fællesskabet stadig den drivende kraft. Efterhånden som børnene bliver ældre kan vi arbejde mere målrettet på et pædagogisk og musikalsk højt niveau. Kompleksiteten i musikken bliver gradvist større og som del af de ugentlige korprøver modtager sangerne undervisning i hørelære og nodelæsning. I Ungdomskoret tilbydes sangerne desuden undervisning i solo-sang. Alle 3 kor optræder ofte, og én gang om året rejser vi på fælles koncerttur - gerne til udlandet.

Junior- og Ungdomskoret ledes i fællesskab af Anna Sofie Høegh-Andersen og Louise Munch
Kammerkoret ledes af Louise Munch.

 

Har du lyst til at være med?
Vi optager løbende nye sangere. Kontakt vesterbrokor@vesterbrosogn.dk, eller ring til Louise Munch på 23 10 83 10.

Læs mere om børne- og ungdomskor i Enghave Kirke. Du kan også finde os på Facebook

Korene optræder

Enghave Kirke

Sønder Boulevard 120
1720 København

Kontakt Enghave Kirke