Børne- og ungdomskor | Folkekirken Vesterbro
Hjem

Vi re-designer vores hjemmeside!

Vores design er ved at blive opdateret for at forbedre oplevelsen på vores hjemmeside. Hjemmesiden vil være klar igen:

Hvis du har brug for at kontakte os kan du gøre det her:

Børne- og ungdomskor


Enghave Kirke lyder næsten altid af sang og børnestemmer. Her øver og optræder vores kor til gudstjenester, børnearrangementer, koncerter og andre spændende arrangementer året rundt. Vi har både spirekor, børnekor, ungdomskor og kammerkor, dvs. kor til alle mellem 6 og 25 år.


Undervisning

Korene bliver undervist på et højt fagligt niveau. De lærer selvfølgelig at synge, men får også kompetencer inden for det teoretiske/hørelærefaglige og opnår en grundlæggende klassisk musikopdragelse, indføring og forståelse. At synge i kor er et forpligtende fællesskab, som genererer tillid og accept. Det styrker selvværdet hos den enkelte og giver børnene mulighed for at knytte venskaber uden for den daglige kreds, de færdes i. Vi lægger vægt på en positiv, anerkendende og respektfuld tone mellem både børn og voksne.

Alle kan lære at synge, så der er ingen optagelsesprøve til korene. Dog forventer vi mødedisciplin og engagement og medvirken ved koncerter, gudstjenester og events.


Hvad koster det?

Det er gratis at synge med i vores kor. Til gengæld forventer vi mødedisciplin, engagement og medvirken ved koncerter, gudstjenester og events.


Hvornår øver vi?

Spirekoret (0.-2. klasse): onsdag kl. 16.15-17
Børnekoret (3.-4. klasse): onsdag kl. 15-15.50
Ungdomskoret (5.-9. klasse): tirsdag kl. 15.45-17.45
Kammerkoret (9.klasse- 25 år): mandag kl. 16.30-18.30


Spirekoret og Børnekoret 

Det er altid glæden ved at synge, der er i fokus. Vi bruger fantasien og synger med hele kroppen. I Spire- og Børnekoret lærer børnene deres stemmer at kende. Her øver de sig i at synge sammen som et kor, og ind imellem bliver der også tid til at snuse til noder. Korene synger både rytmisk, klassisk, børnesange og salmer. Og børnene får selvtillid og gode oplevelser med at synge sammen med andre, når vi tager ud og optræder.

Spirekoret og Børnekoret ledes af Simone Lehun Nørgaard og Anne-Mette Riis.


Ungdomskoret og Kammerkoret 

Når børnene er blevet større, arbejder vi mere seriøst med korsangen på et pædagogisk og musikalsk højt niveau. Kompleksiteten i musikke bliver større, og vi tilbyder sangerne undervisning i hørelære og nodelæsning. Men sangen handler stadig om at have glæden til musikken med sig, og fællesskabet er dendrivende kraft. Begge kor optræder ofte, og en gang om året rejser vi på koncerttur - ofte til udlandet. Vi optræder ofte. 

Ungdomskoret og Kammerkoret ledes af Louise Munch.


Har du lyst til at være med?

Vi optager løbende nye sangere. Kontakt vesterbrokor@vesterbrosogn.dk, eller ring til Louise Munch på 23 10 83 10.

Læs mere om børne- og ungdomskor i Enghave Kirke. Du kan også finde os på Facebook

Korene optræder

Enghave Kirke

Sønder Boulevard 120
1720 København

Kontakt Enghave Kirke