Menighedsrådet | Folkekirken Vesterbro
Hjem

Vi re-designer vores hjemmeside!

Vores design er ved at blive opdateret for at forbedre oplevelsen på vores hjemmeside. Hjemmesiden vil være klar igen:

Hvis du har brug for at kontakte os kan du gøre det her:

MenighedsrådetMenighedsrådet er Folkekirken Vesterbros øverste ledende organ og har det overordnede ansvar for styring og udvikling af sognets kirkelige og administrative arbejde. Menighedsrådet fastlægger målsætninger og rammer for sognets arbejde, godkender udviklingsplaner, gudstjenesteplan, budget og regnskab.

Menighedsrådets møder er offentligt tilgængelige, og du kan se, hvornår det foregår i kalenderen.

Menighedsrådet består af 35 medlemmer - 21 valgte medlemmer og Folkekirken Vesterbros 14 præster. Dertil kommer fire medarbejderrepræsentanter.