Udvalg | Folkekirken Vesterbro
Hjem

Vi re-designer vores hjemmeside!

Vores design er ved at blive opdateret for at forbedre oplevelsen på vores hjemmeside. Hjemmesiden vil være klar igen:

Hvis du har brug for at kontakte os kan du gøre det her:

Udvalg

I Folkekirken på Vesterbro findes en række udvalg under menighedsrådet.

Fagudvalg og Ad-hoc udvalg
Fagudvalg er tværgående udvalg for sognets forskellige arbejdsområder og projekter. Ad-hoc-udvalgene knytter sig til større begivenheder i sognet  i årets løb.

De nedsættes typisk én gang årligt i november. Hvis der er et udvalg, der har din særlige interesse, så kontakt formanden for Vesterbro Sogns menighedsråd Jens Andersen på jens.andersen@ft.dk.

Vesterbro Sogn har også en række Kirkeudvalg

Hver kirke på Vesterbro har et kirkeudvalg, som afholder kirkeårsmøder hvert år i januar. På årsmøderne fortæller præst og medlemmer af kirkeudvalget, hvordan der arbejdes med alt det, der hører til i den enkelte kirke. Lige fra hvad der skal inviteres til i kirken, til kulturen og kommunikationen omkring og i den. Ved at deltage, kan du altså få indflydelse på det kommende års arbejde.

Du kan også stille op til at blive valgt til kirkeudvalget, som man vælges til for et år ad gangen. Kirkeudvalget er fri for administrative forpligtelser, fokus er primært kirkens arbejde og udtryk. At være medlem af et kirkeudvalg kræver, at du har lyst til at arbejde med kirkens profil og tilbud, at du er medlem af folkekirken og bor på Vesterbro. 

Kirkeudvalg er en nyskabelse

Kirkeudvalg er en nyskabelse i den danske folkekirke. Det er et af resultaterne af fusionen mellem de otte sogne på Vesterbro i 2012.  Kirkeudvalg og kirkeårsmøder spiller en vigtig rolle i forhold til at udvikle den enkelte kirkes profil, styrke dens særkende og være en føler for det umiddelbare nærmiljø omkring kirken.  

"Ved at kirkerne på Vesterbro får en stadig tydeligere profil, tror vi på, at vi arbejder i den rigtige retning, idet vi ønsker at være en mangfoldig kirke, der agerer på vesterbroernes forskellighed. Målet er, at det brogede billede af befolkningen og den kulturelle diversitet, der i dag kendetegner Vesterbro, også bør afspejles i kirkelivet” siger Jens Andersen, formand for Vesterbro Sogns menighedsråd og formand for kirkeudvalget i Mariakirken.

Netop ønsket om at skabe identifikation har igangsat et udviklingsarbejde i kirkerne på Vesterbro, blandt andet ved at være synligt tilstede i bydelen og møde vesterbroerne, hvor de er. Derfor kan man i dag møde kirken til Distortion, opleve den under Copenhagen Pride og i forbindelse med andre store begivenheder på Vesterbro.

En af de væsentlige pointer ved arbejdet i Folkekirken på Vesterbro er samspillet mellem forskellighed og fællesskab. Målet med etableringen af  et storsogn har ikke været at skabe en enhedskirke med samme ydelse i alle filialer. Målet er mest mulig kirke på Vesterbro. Og mest mulig kirke har sine rødder i forskellighed, en tydelig profil af hver enkelt kirke. Det er det helt lokale perspektiv. Men samtidig er der et fælles perspektiv. Et ønske om i fællesskab at kunne løfte større opgaver på tværs af de enkelte kirker, der matcher befolkningssammensætningen på Vesterbro. At kunne supplere hinanden. Ikke at dublere.

Alle begivenheder - 10 stk