Vesterbro Sogns Børne- og Ungdomskor | Folkekirken Vesterbro
Hjem

Vi re-designer vores hjemmeside!

Vores design er ved at blive opdateret for at forbedre oplevelsen på vores hjemmeside. Hjemmesiden vil være klar igen:

Hvis du har brug for at kontakte os kan du gøre det her:

Vesterbro Sogns Børne- og Ungdomskor

Vesterbro Sogns Børne og Ungdomskor øver i Enghave Kirke, Sønder Boulevard 120.

Det er et tilbud for børn og unge i alderen 6-25 år. Korene deltager i gudstjenester, koncerter og events i sognets kirker svarende til sangernes alder og forudsætninger.

Der er ingen optagelsesprøve til korene, da alle kan lære at synge. Dog forventes en god mødedisciplin og engagement i korenes arbejde og medvirken til korenes koncerter, gudstjenester og events.

Vesterbrokor består af 4 kor:

  • Spirekoret (0.-2. klasse), onsdage 16.15-17.00
  • Børnekoret (2.-4. klasse), onsdage kl. 15.00-15.50
  • Ungdomskoret (5.-9. klasse), tirsdage kl. 15.45-17.45
  • Kammerkoret (9.klasse- 25 år), mandage kl. 16.00-18.00

I alle korgrupper undervises på et højt fagligt niveau. Sangerne får kompetencer inden for det vokale, det teoretiske/hørelærefaglige og det sociale, idet korarbejde er et forpligtende fællesskab. Positiv motivation og anerkendelse giver børnene selvværd, og de får venskaber udenfor den daglige kreds, de færdes i. Vi er meget opmærksomme på, at tonen mellem børnene såvel som mellem børn og voksne er
respektfuld.