Kirketjenere | Folkekirken Vesterbro

Annette Randrup

Kirketjener i Eliaskirken

Eliaskirken
Vesterbros Torv
Vesterbrogade 49
DK-1620 Kbh V

T: 20587741
M: anra@km.dk
Fridag: mandag

 

Bergur Nilssen

Kirketjener i Apostelkirken

Apostelkirken
Saxogade 13
DK-1662 Kbh V

T: 20587724
M: bn@km.dk
Fridag: onsdag

 

 

Britta Astrup

Kirketjener i Enghave kirke

Enghave Kirke
Sønder Boulevard 120
DK-1720 Kbh V

T: 20587723
M: bas@km.dk
Fridag: mandag
 

 

Jón Bakke Graff

Kirketjener i Sct. Matthæus Kirke

Sct. Matthæus Kirke
Matthæusgade 31
DK-1666 Kbh V

T: 23108245
M: jobg@km.dk
Fridag: fredag

 

Gry Hafstrøm

Kirketjener
T: 20587727
M: gh@vesterbrosogn.dk
 

Rolf Mandix

Kirketjener
T: 20584759
M: rm@vesterbrosogn.dk
 

Pi Anthony 

Kirketjener i Mariakirken

Mariakirken
Istedgade 20
DK-1650 Kbh V

T: 21483642
M: pa@vesterbrosogn.dk

 


Preben Pedersen

Kirketjener i Kristkirken

Kristkirken
Enghave Plads 18
1670 Kbh V

T: 22411488
M: npp@km.dk
Fridag: mandag

 

 

Rune T. Olsen

Kirketjener i Eliaskirken

Eliaskirken
Vesterbros Torv
Vesterbrogade 49
DK-1620 Kbh V

T: 20587740
M: rto@km.dk
Fridag: onsdag

 

Christian Hemmingsen

Håndværker
T: 23112847
M: ch@vesterbrosogn.dk