Maria Projektet | Folkekirken Vesterbro
Hjem

Vi re-designer vores hjemmeside!

Vores design er ved at blive opdateret for at forbedre oplevelsen på vores hjemmeside. Hjemmesiden vil være klar igen:

Hvis du har brug for at kontakte os kan du gøre det her:

Maria Projektet 

 

Maria Projektet er et kunstprojekt, der med base i Mariakirken på Vesterbro søger nye socialetiske modeller for samtale, samvær og samfund via undersøgelser i kirkens og billedkunstens rum og praksis.

Maria Projektet er drevet af en idé om, at kunsten kan være et forum for metodisk udveksling og udvikling, og projektets værker er derfor også forskellige forsøg på at udvikle en socialetisk tilgang og metode, der kan sætte nye dagsordener for, hvordan vi – i kirken, kunsten og offentligheden – lytter, taler, handler og tænker socialetisk.

Læs mere om Maria Projektet.


Kenneth Balfelt Team // Johan August:
UNDER PRESSURE – et forsoningsbaseret kunstprojekt på Maria Kirkeplads

23. september - 30. november 2023
Åbning 22. september 2023 kl. 16-19

Maria Kirkeplads er et helt særligt rum i det københavnske byrum. Her mødes barske og på mange måder uværdige livsforhold med den lokale hverdag og kirkens sociale indsats. Det er et byrum, hvor nogle af samfundets mest stigmatiserede grupper søger hen, fordi det omgivende samfund ikke formår at rumme dem, selvom de oftest lovligt opholder sig her. Mariakirken og Mariatjenesten har siden 1974 forsøgt at imødekomme og servicere brugerne af kirken, tjenesten og pladsen – skabe et helle i et samfund som ikke ville eller vil disse mennesker.

Læs mere om Maria Projektet Under Pressure.

 

Maria Projektet - udgivelse af Hanne Lise Thomsen (2022)

Publikationen indeholder en række fortællinger og visuelle vidnesbyrd fra Vesterbros forskellige lokationer, herunder Mændenes Hjem, Stofindtagelsesrummet H17, Reden, Mariatjenesten m.m. Den kunstneriske præmis er baseret på virkelige møder, og det er der kommet en række meget personlige rum og fortællinger ud af. Publikationen er realiseret i nært samarbejde med dels gadebetjent Rud Ellegaard, der i 40 år har haft sit virke på Vesterbro, og som bidrager til publikationen med en række dagbogstekster, og dels Lise Grüner Bertelsen, der er medredaktør på publikationen

En kæmpe tak til alle bidragsyderne:
Angelia Leth Bagge, Anja Plesner Bloch, Brian Bo, Ivan Christensen, Rud Ellegaard, Nanna W. Gotfredsen, Ali Gozaripour, Casper Haaeman, Heidi, Peter Møller Hansen, Lars Gadegaard Hansen, Kaj, Michael Lodberg Olsen, Mikael Steen Olsen, Lise Rasmussen, Tina Sønderup, Emil S. W. Sørensen, Karen-Rebekka Wiah og Kamilla Winther

Bogen er publiceret med støtte fra:
15. Juni Fonden, Vesterbro Lokaludvalg, Københavns Kommunes Kultur- og Fritidsudvalg, Grosserer L. F. Foghts Fond, Rød Fond, Mændenes Hjem og Vesterbro Sogn