Dagsorden for menighedsrådsmøde 06.06.23.pdf | Folkekirken Vesterbro