Dagsorden for menighedsrådsmøde 02.05.23.pdf | Folkekirken Vesterbro