Dagsorden for menighedsrådsmøde 24.01.23.pdf | Folkekirken Vesterbro