Dagsorden for menighedsrådsmøde 15.11.22.pdf | Folkekirken Vesterbro