Dagsorden for menighedsrådsmøde 11.10.22.pdf | Folkekirken Vesterbro