Dagsorden for menighedsrådsmøde 9.11.2021.pdf | Folkekirken Vesterbro