Dagsorden for menighedsrådsmøde 12.10.2021.pdf | Folkekirken Vesterbro